Nikola Márová a Michal Štípa ( Geometrie nahoty  ) 2